Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Monthly Archives Kasım 2015

Tepecik EAH’ de Oda Başkanımız Dr. Suat Kaptaner’ in Konuşması

1.57K 0

Tepecik EAH’ de TTBMK Üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ ün Konuşması

2.71K 0

Tepecik EAH Asistan Temsilcisi Dr. Çağrı Dursun’ un Konuşması ve Basın Açıklaması

1.68K 0

“Döner Sermaye Kesintilerine Son Verilsin” Basın Açıklaması

1.79K 0

İzmir Tabip Odası “Fitoterapi” konulu toplantı – 1.Bölüm

1.88K 0

2.Bölüm – “Fitoterapi”

1.44K 0

2.Bölüm – “Fitoterapi”

1.44K 0

3. Bölüm – “Fitoterapi”

1.94K 0

3. Bölüm – “Fitoterapi”

1.94K 0